Ida Gamulin marked the 40.anniversary

Ida Gamulin obilježila je 40. godišnjicu karijere koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu Šibenik. Program koncerta sa djelima Schuberta, Chopina, Pejačević i Papandopula, završio je skladbom Jubilus hrvatskog skladatelja Ive Josipovića, po kojoj je i nazvan ovaj obljetnički koncert.

Održala je i majstorski tečaj za mlade pijaniste u Glazbenoj školi Ivana Lukačića..

40 godina proslava

Koncertna dvorana B.Bersa, ciklus Vivat Academia, 8.ožujka 2023.

„Kontesa Dora“

Ida Gamulin kao autorica projekta „ Kontesa Dora“ u ciklusu Vivat Academia Muzičke akademije u Zagrebu, obilježila je 100.obljetnicu smrti skladateljice Dore Pejačević nastupivši sa svojim studentima u odabranom programu klavirskih
minijatura.

Od Dore do bluesa

Programom „Od Dore do bluesa“ Ida Gamulin obilježila je ove godine
100.obljetnicu smrti hrvatske skladateljice Dore Pejačević:

Koncertna dvorana Ante Starčević,

Gospić, 25.siječnja 2023 Koncertna dvorana,

Požega, 28.veljače 2023 Hrvatski dom,

Split, 9.ožujka 2023 Kneževa palača,

Zadar, 10.ozujka 2023. Palača Erdödi,

Varaždin, 18.svibnja 2023

EPTA u Grožnjanu 2023, Istra

EPTA Hrvatska pozvana je da sudjeluje u Međunarodnoj ljetnoj školi klavira 2023. u Grožnjanu u Istri koju organizira Međunarodni kulturni centar Hrvatske glazbene mladeži.

Za talentirane mlade pijaniste bilo je prekrasno iskustvo sudjelovati na majstorskim tečajevima kod eminentnih profesora klavira koji su imali priliku vježbati i nastupati na čarobnim mjestima ovog drevnog grada.

2

3