Bistrički zvukolik

Međunarodno natjecanje glazbenika "Bistrički zvukolik" održano je 2. i 3. svibnja 2014. u Mariji Bistrici, a započelo je svečanim koncertom članova ocjenjivačkog suda:
Ivan Novinc (violina), Lidija Horvat Dunjko (pjevanje), Igor Lesnik (udaraljke), Diana Grubišić Ciković (harfa), Ida Gamulin (klavir), Petrit Ceku (gitara), Matej Župan (flauta), Tomislav Facini (dirigiranje).

Lecture-recital u sklopu Dana Hrvatske kulture

Ida Gamulin održala je lecture-recital u sklopu Dana Hrvatske kulture Matice Hrvatske u Bruxellesu 27. lipnja 2013. Na koncertu je predstavila djela D. Pejačević, B. Papandopula i I. Josipovića, nakon čega je održala predavanje (engl) o životu i djelu D. Pejačević. Na koncertu u Balassi Institute bili su nazočni brojni uglrednici iz političkog i kulturnog života Bruxellesa.

5. EPTA Međunarodno pijanističko natjecanje Svetislav Stančić

Ocjenjivački sud 5. EPTA Međunarodnog pijanističkog natjecanja Svetislav Stančić održanog od 3. - 9.veljače 2014. u Zagrebu u koncertnoj dvorani V. Lisinski: Dmitrij Bashkirov, Dubravka Tomsic-Srebotnjak, Naum Grubert, Ida Gamulin, Johan Schmidt, Eugen Indjic i Pavica Gvozdic.