Koncertna dvorana B.Bersa, ciklus Vivat Academia, 8.ožujka 2023.

„Kontesa Dora“

Ida Gamulin kao autorica projekta „ Kontesa Dora“ u ciklusu Vivat Academia Muzičke akademije u Zagrebu, obilježila je 100.obljetnicu smrti skladateljice Dore Pejačević nastupivši sa svojim studentima u odabranom programu klavirskih
minijatura.