Od Dore do bluesa

Programom „Od Dore do bluesa“ Ida Gamulin obilježila je ove godine
100.obljetnicu smrti hrvatske skladateljice Dore Pejačević:

Koncertna dvorana Ante Starčević,

Gospić, 25.siječnja 2023 Koncertna dvorana,

Požega, 28.veljače 2023 Hrvatski dom,

Split, 9.ožujka 2023 Kneževa palača,

Zadar, 10.ozujka 2023. Palača Erdödi,

Varaždin, 18.svibnja 2023